Aktuellt

Klicka här för aktuella nyheter.

Lovisa turistbroschyr har kommit ut på alla språk!

Den nya Lovisa turistbroschyren för år 2017 har nu kommit ut på alla språk:

Broschyren presenterar sevärdheter, evenemang och turistservice i Lovisa år 2017. Broschyren är gratis.

Ladda broschyren ner här!

Broschyrer fås gratis från Lovisa turistbyrå:
Mariegatan 12 A
07900 Lovisa
öppet mån.–fre. kl. 10–16
tfn 040 555 3387
info@loviisa.fi

visitlovisa.fi

____________________________________

Meddela ditt evenemang i vår webbkalender Evenemax!

Lovisa turistbyrå har en evenemangskalender på nätet dit du kan uppdatera dina evenemang själv!
Du hittar kalendern med att klicka den blåa länkbalken på första sidan på visitlovisa.fi eller med adressen

visitlovisa.fi/sv/evenemang

Kolla om ditt evenemang finns redan i kalendern. Om inte, fyll i blanketten! Klicka på "MEDDELA OM EVENEMANG" så kan du mata in ditt evenemang!

Evenemax-evenemangskalendersystemet ansvarar för servicen, evenemax.fi. Ditt evenemang publiceras i turistbyråns, Evenemax och Lovisa stads och  webbkalender loviisa.fi, samt i tidningen Östnylands händelsekalender och menoinfo.fi -servicen. Skicka in evenemangen senast den 7 maj 2017 så kommer de automatiskt med i Östnylands och Hufvudstadsbladets sommartidning.

Tyvärr har vi inte resurser att mata in alla arrangörers evenemang i Evenemax så vi önskar att ni kan mata in ert evenemang själv med blanketten, tack.

Ytterligare information:
Lovisa stads turistbyrå
Mariegatan 12 A, 07900 Lovisa
040 555 3387
info@loviisa.fi
visitlovisa.fi


EvenemaX
tfn 040 191 6000
info@evenemax.fi
evenemax.fi

____________________________________

Berätta dina uppgifter för Strömfors bruks turistbroschyr!

Lovisa stads turistbyrå samlar in uppgifter för Strömfors bruks turistbroschyr 2017.

Vänligen  skicka information för turistbroschyren om turistservice eller evenemang i Strömfors bruk som passar för turister till info@loviisa.fi, tack! Eller så kan Ni även ringa, tfn 040 555 3387, eller komma till turistinfot på Mariegatan 12 A, öppet mån.-fre. kl. 10-16.

Vad vi behöver veta:
- servicens /evenemangets namn
- kontaktuppgifter: adress, tfn, Facebook- och www-sidas adress, e-postadress, kontaktpersonens namn
- öppethållningstider/datum + klockslag
- priser
Eller förändringar till de gamla uppgifterna!
Det skulle vara också bra med ett tryckdugligt foto, med alla rättigheteroch fotografens namn.

All  info (tex. prisuppgifterna) ryms inte med i broschyrerna men är viktiga  för oss för att vi ska kunna ge tilläggsuppgifter åt turisterna. Det kostar Er ingenting att vara med i den här broschyren. Ni kan kolla förra årets broschyr här: visitlovisa.fi/sv/info/esitteet (Strömfors bruk)

____________________________________

Lovisa Jul kommer! Berätta dina julidéer!

Hej på dig Julvän,

Har du en bra ide för ett julevenemang eller har du kanske en färdig julplan!

Lovisa traditionella Julhem har i år öppet 2–3.12 och 9–10.12.2017. Skeppsbron Julmarknad ordnas 2.12, Strömfors bruks Jul på Stallbacken ordnas 2–3.12 och Malmgårds slotts Julmarknad 9–10.12.2017. Flere och nya evenemang önskas just till dessa veckoslut.

Kom med och förverkliga Lovisa Jul. Berätta gärna för din kompis också!

Vi tar gärna emot idéer per e-post eller telefon.  Man får gärna också komma och hälsa på oss.
Lovisa turistbyrå
info@loviisa.fi
Mariegatan 12 A
tfn 040 555 3387

Välkommen med till Lovisa Jul båda gamla och nya julentusiaster! Tack om du redan har anmält dina juljippon!

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Berätta dina uppgifter för Lovisa turismmarknadsföring!

Lovisa stads turistbyrå samlar in uppgifter för Lovisa turismmarknadsföring 2017-2018.

Vänligen skicka information för turismmarknadsföring om Er turistservice eller era evenemang som passar sig för turister till info@loviisa.fi, tack! Ni kan även ringa, tfn 040 555 3387, eller komma till turistinfot på Mariegatan 12 A, öppet mån.-fre. kl. 10-16.

 Vad vi behöver veta:

- servicens /evenemangets namn
- kontaktuppgifter: adress, tfn, www-sidas och Facebook-sidans adress, e-postadress, kontaktpersonens namn
- öppethållningstider/datum + klockslag
- priser
- kort beskrivning av ert evenemang /service
- ett tryckdugligt foto med alla rättigheter samt fotografens namn tar vi gärna också emot.

Alla förändringar i era tidigare uppgifter är viktig för oss!

All info (tex. prisuppgifter) ryms kanske inte med i publikationerna men är viktiga för oss för att vi ska kunna ge tilläggsuppgifter åt våra kunder. Det kostar Er ingenting att vara med i den här marknadsföringen. Ni kan kolla broschyrer och webbinformation här:
www.visitlovisa.fi
www.visitlovisa.fi/sv/info/esitteet

Meddelandet får gärna skickas vidare till folk inom branschen i Lovisa.

Tack om ni redan har uppdaterat Er info!