Sibeliusdagarna i Lovisa / Visit Lovisa - Att uppleva, Evenemang

Sibeliusdagarna i Lovisa

Under Sibeliusdagarna i Lovisa bjuds publiken på bland annat högklassig kammarmusik.

Den tid som Sibelius i sin ungdom tillbringade i Loviisa lämnade en outplånlig inverkan på honom: solen och havet, sommaren och ljuset var källor ur vilka han inhämtade inspiration under hela sitt liv. De internationella toppkonstnärerna som interpreterar Sibelius och naturligtvis också festivalpubliken återvänder till denna atmosfär. Sibeliusdagarna i Lovisa präglas av en intim och ungdomsfull stämning. Det traditionella evenemanget har under årens lopp fört ett flertal ljusstarka stjärnor till staden under ledning av konstnärliga ledaren Jan-Erik Gustafsson.

Biljettförsäljning: 

https://www.netticket.fi/sibeliuspaivat-2018?language=sv

Och i Lovinfo
Mariegatan 12 A
07900 Lovisa
tfn 019 555 555

Loviisan Sibeliuspäivät - Sibeliusdagarna i Lovisa

0440 555 354
www.loviisansibeliuspaivat.fi

Temasidor

Taggar

Evenemang

Sibeliusdagarna i Lovisa