Lovisa med dikter / Visit Lovisa - Att se

Lovisa med dikter

Parkbänkarna i Lovisa centrum lockade år 2016 med sina kärleksdikter. Nu, sommaren 2017, berättar parkbänkarna längs med åsen i Lovisa, genom sina diktplattor, en historia om fosterlandskärlek och den finska naturen, både på finska och svenska. Hakeva ry ansvarar för diktbänkarna.

Loviisa runollisena

Temasidor

Lovisa med dikter